Μαρία Β. Λεκάκου
Ελλάδα


Η Μαρία Β. Λεκάκου διδάσκει στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής