Κατερίνα Μπρέγιαννη
Ελλάδα


Η Κατερίνα Μπρέγιαννη είναι ερευνήτρια του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού (ΚΕΙΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση