Δημήτρης Καραντινός
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Καραντινός είναι οικονομολόγος και διαθέτει διδακτορικό δίπλωμα στα Οικονομικά. Εργάζεται ως διευθυντής ερεννών ατό Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν έρευνα στους τομείς της απασχόλησης, της ανεργίας, της εκπαίδευσης και κατάρτισης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση έρευνας καθώς έχει εργαστεί πολλές φορές στο παρελθόν ως επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων. Από το 2000, είναι ο Εθνικός Εμπειρογνώμων για την Ελλάδα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για την Απασχόληση, συμμετέχοντας έτσι ενεργά στον σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Ο Δ. Καραντινός διαθέτει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων, οι περισσότερες εκ των οποίων στα αγγλικά, σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής