Ελένη Μ. Μπάλιου
Ελλάδα


Η Ελένη Μ. Μπάλιου είναι καθηγήτρια αγγλικής φιλολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου υπηρετεί ως διευθύντρια γυμνασίου. Είναι επίσης επιμορφώτρια καθηγητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Ed.) στη γλωσσική εκπαίδευση, του Πανεπιστημίου Rutgers U.S.A. και Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας