Φωτεινή Τολούδη
Ελλάδα


Το βιβλίο επιχειρεί να αποσαφηνίσει τις πολιτικές θέσεις και προθέσεις της βουλγαρικής κομμουνιστικής ηγεσίας για το Μακεδονικό Ζήτημα κατά την περίοδο 1945-1949 , όπως αυτές γνωστοποιούνται την ίδια εποχή στο βουλγαρικό λαό, δια της υποχρεωτικής δημόσιας σχολικής εκπαίδευσης των Βούλγαρων μαθητών .Ο σκοπός της έρευνας διαμορφώθηκε από τον εντοπισμό: α)άμεσων και έμμεσων πολιτικών αντιφάσεων κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1940 στη στάση της ηγεσίας του ΒΚΚ για το ίδιο θέμα καθώς επίσης και εσωκομματι- κών καταγγελιών από στελέχη του Κόμματος για συντήρηση της αναθεωρητικής πολιτικής των βουλγαρικών κυβερνήσεων του Μεσοπολέμου, β)γιουγκοσλαβικών καταγγελιών της πρώτης εκείνης μεταπολεμικής περιόδου για κωλυσιεργία της βουλγαρικής πλευράς στην υλοποίηση των πολιτικών της παραχωρήσεων στο γειτονικό σλαβικό κράτος και γ)βουλγαρικών επιστημονικών δημοσιευμάτων της δεκαετίας του 1990, τα οποία είχαν αρχίσει να υπαινίσσονται την ανάγκη επαναπροσέγγισης της βουλγαρικής στάσης σχετικά με το Μακεδονικό Ζήτημα, αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η Φωτεινή Ι. Τολούδη είναι Διδάκτωρ Νεότερης Ιστορίας και Συνεργάτιδα στο Κέντρο 'Ερευνας Σχολικών Βιβλίων και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά και συγγραφικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στον πολιτικό ρόλο των σχολικών εγχειριδίων καθώς και σε θέματα νεότερης βαλκανικής ιστορίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής