Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου
Ελλάδα


Ο Κωνσταντίνος Δ. Χατζηδήμου, είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής και διδάκτωρ του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διδάσκει στο Δ.Π.Θ. βάσει του Π.Δ. 407/80.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Υπεύθυνος Σειράς