Όθων Α. Μπουραντάς
Ελλάδα


Ο Όθων Α. Μπουραντάς είναι απόφοιτος του τμήματος φιλολογίας και παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον κλάδο της σχολικής παιδαγωγικής του ίδιου τμήματος. Από το 2005 είναι απόφοιτος διδάκτορας του τομέα παιδαγωγικής της φιλοσοφικής σχολής του Α.Π.Θ. και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και δημοσιευμένα κείμενα του στρέφονται γύρω από την έρευνα των μέσων διδασκαλίας και των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας