Θεοδώρα Χ. Τελλίδου
Ελλάδα


Η συγγραφέας είναι εκπαιδευτικός αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, απόφοιτη του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Α.Π.Θ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ., Φλώρινας και είναι υποψήφια διδάκτορας του Π.Τ.Ν., Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας