Παρασκευάς Λιντζέρης
Ελλάδα


Ο Παρασκευάς Λιντζέρης είναι Διευθυντής του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας. Έχει συγγράψει βιβλία για τη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και τις πολιτικές εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις κριτικές θεωρίες μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, στις ευρωπαϊκές πολιτικές δεξιοτήτων και στη σχέση εκπαίδευσης, οικονομίας και εργασίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής