Άννα Τσιμπουκλή
Ελλάδα


Η Άννα Τσιμπουκλή, Εκπαιδευτικός Ψυχολόγος, μέλος της Ένωσης Βρετανών Ψυχολόγων (BPS) και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, συνεργάζεται με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ως διδάσκουσα στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι Διευθύντρια Εκπαίδευσης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων. Διεξήγαγε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του King's College του Λονδίνου με θέμα την εκπαίδευση στελεχών ψυχικής υγείας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής