Ελένη Προκοπίου
Ελλάδα


Η Ελένη Προκοπίου γεννήθηκε το 1956 στην Άρτα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο Ακινάτης και η νέα εποχή[ Ελένη Προκοπίου, Το πρόσωπο ως υποκείμενο δικαίου στο έργο του Θωμά Ακινάτη ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" 30/11/2013
Η εκκοσμίκευση της Θεολογίας[ Ελένη Προκοπίου, Το πρόσωπο ως υποκείμενο δικαίου στο έργο του Θωμά Ακινάτη ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" 30/11/2013
Μια φιλοσοφική ανάγνωση του «Χάρτη και της επικράτειας»[ Michel Houellebecq, Ο χάρτης και η επικράτεια ]Περιοδικό "Νέα Εστία" τχ.1851Ιανουάριος 2012