Ιωάννης Φιλήμων
Ελλάδα


Ιωάννης Φιλήμων (1799-1874). Αγωνιστής του 1821, δημοσιογράφος και εκδότης εφημερίδων. Ιστορικός της Ελληνικής Επανάστασης και της Φιλικής Εταιρίας. Στην έκρηξη της Επανάστασης μετά από πολλές περιπέτειες, ήρθε στην Πελοπόννησο όπου διετέλεσε γραμματέας. Επί μακρόν εξέδιδε την εφημερίδα "Αιών", όργανο του Ρωσικού κόμματος τότε. Έργα του είναι το "Δοκίμιον ιστορικόν περί της Φιλικής Εταιρίας" και το "Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επανάστασης", το οποίον παρέμεινε ατελές.

Τίτλοι:
Συγγραφέας