Άννα - Μουζά - Λαζαρίδη
Ελλάδα


Η Άννα - Μαρία Μουζά - Λαζαρίδη είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Διδάσκει Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Διοίκηση Οργανισμών και Οργανωσιακή Συμπεριφορά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας