Μαρία Σ. Γιούνη
Ελλάδα


Η Μαρία Γιούνη σπούδασε Νομική και Ιστορία των Θεσμών στην Κομοτηνή, την Θεσσαλονίκη κια το Παρίσι. Ερευνητικό της πεδίο και αντικείμενο μελετών που έχει δημοσιεύσει είναι κυρίως το αρχαίο ελληνικό δίκαιο και οι θεσμοί της πόλεως, το ρωμαϊκό δίκαιο, ιδιωτικό και δημόσιο και η συνύπαρξη των δύο δικαίων στον ελλαδικό χώρο μετά την ρωμαϊκή κατάκτηση. Είναι επίκουρος καθηγήτρια της Ιστορίας του Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δ.Π.Θ.
Άλλα έργα της:
"Άτιμος έστω - Άτιμος Τεθνάτω, Μορφές ποινών στο Αττικό Δίκαιο", Θεσσαλονίκη 1998
"Provincia Macedonia, Θεσμοί Ιδιωτικού Δικαίου στη Μακεδονία επί Ρωμαιοκρατίας" Αθήνα-Κομοτηνή 2000.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Εισηγητής