Σοφία Χατζηνικολάου
Ελλάδα


H Σοφία Xατζηνικολάου είναι εκπαιδευτικός με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. και διδακτορικό στο Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα τις στάσεις των εκπαιδευτικών για την Περιθανάτια Αγωγή. Κατά την περίοδο 2002-2012 διετέλεσε Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στη Δ/νση Π.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης όπου επικεντρώθηκε σε θέματα διαχείρισης πένθους και ευαισθητοποίησης στη διαφορετικότητα στην εκπαίδευση. Από το 2012 είναι Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. στην Καβάλα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας