Βασίλειος Α. Τσίγκος
Ελλάδα


Ο Βασίλειος Τσίγκος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας