Μαρία Γ. Ανδρουλάκη
Ελλάδα


Η Μαρία Ανδρουλάκη είναι ερευνήτρια-μουσικολόγος στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής