Κώστας Πάνου
Ελλάδα


Ο Κώστας Πάνου είναι Συγκοινωνιολόγος, Λέκτορας στο Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση