Μόσχος Μορφακίδης - Φυλακτός
Ελλάδα


Ο καθηγητής Μόσχος Μορφακίδης - Φυλακτός είναι πρόεδρος του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών ("Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas de Granada"/ C.E.B.N.Ch.) του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια