Ανδρέας Σ. Μεσημέρης
Ελλάδα


Ο Ανδρέας Σ. Μεσημέρης (Swami Shantiratna Saraswati), θεωρείται, ως σύγχρονη "Αυθεντία" της Γιόγκα και της Επιστήμης του Νου.
Εκείνος λέει απλά, πως είναι ένας "εργάτης της γνώσης".

Τίτλοι:
Συγγραφέας