Κώστας Κανάκης
e-mail: c.canakis@sa.aegean.gr
Ελλάδα


Ο Κώστας Κανάκης είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σπούδασε γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το University of Chicago και στη συνέχεια δίδαξε στα Πανεπιστήμια Princeton, Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Η έρευνά του εμπίπτει στη διασταύρωση κοινωνιογλωσσολογίας, πραγματολογίας, γνωστικής γλωσσολογίας και ανθρωπογλωσσολογίας, όπως αποτυπώνεται στη μονογραφία "Εισαγωγή στην πραγματολογία: Γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης" (Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2007, 2η έκδοση 2011) και τους συλλογικούς τόμους "Subjectification: Various Paths to Subjectivit" (με τους B. Cornillie και A, Athanasiadou, Mouton de Gruyter, 2006), "Language and Sexuality: (Through and) beyond Gender" (με τους V. Kantsa και K. Yannacopoulos, CSP, 2010).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση