Δημήτρης Σ. Αθανασόπουλος
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Αθανασόπουλος Σ. είναι απόφοιτος της γαλλικής Ε. Ν. Α. (Ecole nationale d' administration) και Διδάκτωρ πολιτικών επιστημών Παρισίων (doctorat d'etat). Από το 1974 ως το 1981 υπηρέτησε ως πρέσβης - μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ και από το Σεπτέμβριο του 1989 είναι Γενικός Γραμματέας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης -ΕΚΔΔ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση