Γεωργία Πατερίδου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Την εποχή του Βιζυηνού[ Λάμπρος Βαρελάς, Μετά θάρρους ανησυχίαν εμπνέοντος ]"The Books' Journal" τχ.60Νοέμβριος 2015