Νίκος Κουκής
Ελλάδα

Τίτλοι:
Φωτογράφος
Καλλιτέχνης