Κώστας Παπαχρήστος
Ελλάδα


Ο Κώστας Παπαχρήστος είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικός σύμβουλος στην ίδια βαθμίδα. Σήμερα είναι διευθυντής σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπ. Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Γεννήθηκε στον Άγιο Κωνσταντίνο Αγρινίου το 1959. Σπούδασε στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία (1980) και στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία Dillingen της Γερμανίας (1994-95), όπου έλαβε πτυχίο στην ειδίκευση: "Συμβουλευτική στην εκπαίδευση". Έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΕΚΕΠΙΣ (2007).
Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (2000) στον Τομέα των Ανθρωπιστικών Σπουδών στην κατεύθυνση "Διδακτική της γλώσσας - Λογοτεχνία και θέατρο στην εκπαίδευση" και διδακτορικό δίπλωμα από τον Τομέα Επιστημών της Αγωγής στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση με θέμα: "Συνεχιζόμενη διαπολιτισμική εκπαίδευση: η παιδαγωγική και διδακτική ετοιμότητα του δασκάλου στο σύγχρονο ελληνική σχολείο".
Υπηρετεί στον πρωτοβάθμια εκπαίδευση από το 1982 στην Ελλάδα και στα δίγλωσσα σχολεία του Μονάχου-Νταχάου της Γερμανίας. Από το 2003 έως σήμερα είναι σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης στην περιφερειακή διεύθυνση της Αττικής.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής