Αντώνης Ρουπακιώτης
Ελλάδα


Δικηγόρος, πρώην Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Τίτλοι:
Συγγραφέας