Έφη Αργυρού
Ελλάδα


Η Έφη Αργυρού αποφοίτησε το 1979 από τη Φιλοσοφική Σχολή Θεσσαλονίκης (Ιστορικό Τμήμα). Το 1983 έλαβε τον τίτλο του DEA d'Histoire Byzantine et Post Byzantine από το Universite de Paris I - Sorbonne και το 1996 το διδακτορικό δίπλωμα στην Ιστορία από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το 1999 απέκτησε το Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης του Προγράμματος "Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση" της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ). Έχει εργαστεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στο υπουργείο Παιδείας (ευρωπαϊκά προγράμματα), στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Γραφείο Ιστορίας). Δίδαξε Νεότερη Ελληνική Ιστορία στην Πανεπιστημιακή Σχολή Αγρινίου (με σύμβαση βάσει του ΠΔ 407/80) και Ευρωπαϊκή Ιστορία στο ΕΑΠ. Οι δημοσιεύσεις της εστιάζουν σε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά φαινόμενα. Ενδεικτικά: "Η γυναίκα ως εργατικό δυναμικό: Η περίπτωση της κοπέλας, της ψυχοθυγατέρας και της ρογιασμένης στη Λευκάδα τον 18ο αιώνα" [Επετηρίς, τόμ. Ο΄ (Αθήνα 2003), Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, σ. 69-92], "Μηχανισμοί ενίσχυσης οικογενειών με ανδρικό εργατικό δυναμικό" [Τα Ιστορικά, τχ. 45 (Δεκέμβριος 2006), σ. 281-314], "Συστήματα εισροής ανθρώπινου δυναμικού στις οικογένειες της Λευκάδας του 18ου αιώνα" [Μνήμων, τόμ. 28 (Αθήνα 2006-2007), σ. 49-90, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού].

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση