Κατερίνα Καμαρέττα - Πίσση
Ελλάδα


Η Κατερίνα Καμαρέττα - Πίσση είναι λέκτορας αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στον τομέα Κλασικής Φιλολογίας του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισήγηση