Χαράλαμπος Σακονίδης
Ελλάδα


Ο Χαράλαμπος Σακονίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας