Θεόδωρος Β. Θάνος
Ελλάδα


Ο Θεόδωρος Θάνος είναι Λέκτορας Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής