Άννα Καραμανίδου
Ελλάδα


Η Άννα Καραμανίδου είναι Λέκτωρ Πατρολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής