Γεώργιος Ι. Χατζηθεοδώρου
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Χατζηθεοδώρου είναι καθηγητής μουσικής, πρωτοψάλτης και μουσικολόγος.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής