Απόστολος Αποστολίδης
Ελλάδα


Δ/ντής του πειραματικού γυμνασίου Παν/μίου Μακεδονίας. Απόφοιτος της θεολογικής σχολής του Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος του Παπικού Παν/μίου της Ρώμης "Άγιος Θωμάς Ακινάτης". Είναι εμψυχωτής μαθητικών ομάδων θεάτρου πάνω από δέκα χρόνια σε παραστάσεις κυρίως αρχαίου ελληνικού δράματος. Συμμετείχε κατ' επανάληψη στις οργανωτικές και κριτικές επιτροπές των Πανελλήνιων Μαθητικών Αγώνων Θεάτρου του ΥΠΕΠΘ. Εργάζεται και επαγγελματικά ως σκηνογράφος από το 1997.

Τίτλοι:
Συγγραφέας