Γιώργος Παπαδέλης
Ελλάδα


Ο Γιώργος Παπαδέλης είναι επίκουρος καθηγητής μουσικολογίας στο ΑΠΘ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια