Άννα Κοντονή
Ελλάδα


Η Άννα Κοντονή είναι Ειδική Επιστήμονας και εργάζεται ως Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Ιστορία. Συνεργάζεται με πανεπιστήμια, ινστιτούτα επιμόρφωσης και ερευνητικούς φορείς στα πεδία της εκπαιδευτικής έρευνας, του σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της συγγραφής εκπαιδευτικού υλικού. Είναι εκπαιδεύτρια ενηλίκων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων, όπως εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτών κατάρτισης, δημοσίων υπαλλήλων, ανέργων και άλλων ευπαθών ομάδων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας