Μιλτιάδης Πορφυρογένης
Ελλάδα


Ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης υπήρξε ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ την εποχή του εμφυλίου πολέμου, μέλος του Π.Γ. και υπουργός δικαιοσύνης στην "Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση" του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Τίτλοι:
Μεταφραστής