Ρέα Γρηγορίου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Πραγματεία του λιανικού εμπορίου[ Συλλογικό έργο, Ιστορίες λιανικού εμπορίου 19ος-21ος αιώνας ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 2/9/2019