Γιάννης Α. Λώλος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οι πανελλήνιοι αγώνες της Αρχαίας Νεμέας[ Γιώργος Π. Κωστούρος, Νεμέων άθλων διήγησις ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 16/11/2008