Νίκος Παπαδημητρίου
Ελλάδα


Ο δρ. Νίκος Παπαδημητρίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Αποφοίτησε από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου το 1993. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Birmingham της Αγγλίας, από το οποίο έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 1999. Την περίοδο 1999-2000 δίδαξε μαθήματα Αρχαιολογίας της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στο Πανεπιστήμιο του Birmingham και συμμετείχε σε ανασκαφές στην Αγγλία και την Ιρλανδία. Την περίοδο 2002-2003 εργάστηκε ως επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα πολιτισμού στο Υπουργείο Αιγαίου, όπου συμμετείχε στη διοργάνωση εκθέσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και στην επιμέλεια εκδόσεων ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου. Από τον Οκτώβριο του 2003, εργάζεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ως επιμελητής αρχαιοτήτων (Συλλογή Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης) και υπεύθυνος τεκμηρίωσης. Έχει την ευθύνη της καταγραφής των συλλογών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων και της ψηφιοποίησης του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης. Έχει επιμεληθεί το σχεδιασμό και την οργάνωση του παρόντος δικτυακού τόπου και επιβλέπει τη συμμετοχή του μουσείου σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Έχει εργαστεί για τη διοργάνωση πολλών περιοδικών εκθέσεων καθώς και για την παρουσίαση της μόνιμης συλλογής Κυπριακού Πολιτισμού. Πρόσφατα επιμελήθηκε τον νέο Οδηγό του Μουσείου, καθώς και την επανέκθεση της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης στον δεύτερο όροφο του μουσείου. Από το 2002 συνεργάζεται με το περιοδικό "National Geographic" ως επιστημονικός σύμβουλος σε θέματα αρχαιολογίας. Στο πεδίο της αρχαιολογικής έρευνας, τα επιστημονικά του ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν:
- τη Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού στο Αιγαίο, με έμφαση στη μελέτη των μηχανισμών ανάδειξης σύνθετων κοινωνικών και πολιτικών μορφωμάτων
- τις σχέσεις της μυκηναϊκής Ελλάδας με άλλες περιοχές της ανατολικής και κεντρικής Μεσογείου
- την προϊστορία της Αττικής
- θεωρητικές προσεγγίσεις στη μελέτη των ταφικών εθίμων
Στο πεδίο της μουσειολογίας, το ενδιαφέρον του εντοπίζεται ιδιαίτερα:
- στη χρήση νέων τεχνολογιών με στόχο την αύξηση της προσβασιμότητας του κοινού -συμπεριλαμβανομένων ατόμων με ειδικές ανάγκες- στα πολιτισμικά αγαθά
- την ένταξη του μουσειακού υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω του διαδικτύου
- τη διασύνδεση μουσείων, ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων φορέων με στόχο την ενοποίηση των διαφόρων ειδών πολιτισμικής πληροφορίας.

Δημοσιεύσεις
Μονογραφίες
- 2007, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Σύντομος Οδηγός (Αθήνα), επιμέλεια
- 2001, "Built Chamber Tombs of Middle and Late Bronze Age Date in Mainland
Greece and the Islands", British Archaeological Reports, International Series 925 (Oxford)
Άρθρα σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και τιμητικούς τόμους
- (υπό έκδοση), "'Peripheries' versus 'cores'. The integraton of secondary states into the World System of the Eastern Mediterranean and the Near East in the (Middle and) Late Bronze Age", στο Alberti M.E., Sabatini S. (eds.) "Exchange Networks and Local Transformations. Interaction and Local Changes in Europe and the Mediterranean between the Bronze and the Iron Age" (σε συνεργασία με την Δήμητρα Κρίγκα)
- (υπό έκδοση), "World-systems views on storage and redistribution in the Aegean, the Levant and Anatolia during the Late Bronze Age", στο Barrett J., Bennet J., Sherratt S. (eds.) "What Would a Bronze Age System Look Like? World-Systems Approaches to Europe and Western Asia 4th to 1st Millennia BC", Proceedings of the International Conference held at Sheffield, 1-4 April 2008 (σε συνεργασία με την Δήμητρα Κρίγκα)
- (υπό έκδοση), "Reconsidering storage capacities in the Mycenaean centres of Mainland Greece" (περίληψη), American Journal of Archaeology 112 (σε συνεργασία με την Δήμητρα Κρίγκα)
- (υπό έκδοση), "Attica in the MH period", in Philippa-Touchais A. - Touchais G. - Voutsaki S. - Wright J. (eds), MESOHELLADIKA. La Grece continentale au Bronze Moyen, Colloque Internationale Organise par l' Ecole Francais d' Athenes, Athenes, 8-12 Mars 2006
- 2008, "Both centre and periphery? Thessaly in the Mycenaean period", στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Θεσσαλίας, Πρακτικά Συνεδρίου, Λάρισα, 9-11 Νοεμβρίου 2006, 98-113.
- 2008, "Νέες τεχνολογίες και μουσεία - Η εμπειρία του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης", στο Οι Νέες Τεχνολογίες στα Μουσεία. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Πρακτικά Ημερίδας, Ιούνιος 2007, Ελληνική Ομοσπονδία Σωματείων Φίλων των Μουσείων (Αθήνα), 200-211 (σε συνεργάσία με την Θεώνη Γεωργοπούλου)
- 2007, "Η οικονομία της δημοκρατίας", στο Ο Χρυσός Αιώνας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας και η Γέννηση του Δυτικού Πολιτισμού, Discovery & Science, συλλεκτικό τεύχος 2, 54-83.
- 2006, "Minoica and Mycenaica in the Museum of Cycladic Art", στο Σταμπολίδης Ν.Χρ. (επιμ.), ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ. Αναμνηστικός τόμος για την συμπλήρωση είκοσι χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης (Αθήνα), 43-62.
- 2006, "Κυκλαδικά ειδώλια. Ήταν όντως λευκά;", Discovery & Science 8, 48-57.
- 2005, "Art in the island of Minos: conservatism versus innovation", P Art and Culture 38-39, 52-65.
- 2002, "H σημασία των Κτιστών Θαλαμοειδών Τάφων για την Πελοπόννησo κατά τη μεταβατική ΜΕ/ΥΕ περίοδο: τυπολογία χρονολόγηση και ταφικά έθιμα", στα Πρακτικά του ΣΤ' Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Αθήνα), 147-164.
- 2001, "T.164. An early LH built chamber tomb from Argos", Annual of the British School at Athens 96, 41-79.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής