Αικατερίνη Σακκά
Ελλάδα


Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και, στη συνέχεια, πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου - King's College. Από το 2000 εργάζεται ως δασκάλα και τα τελευταία χρόνια μετεκπαιδεύεται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση