Τζένη Κουρέα - Κρεμαστινού
Ελλάδα


Καθηγήτρια Τομέα Δημόσιας και Διοικητικής Υγιεινής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής