Λεόντιος Νεαπόλεως


Ο Λεόντιος Νεαπόλεως, ο επίσκοπος Νεαπόλεως Κύπρου, έζησε γύρω στα μέσα του 7ου μ.Χ. αιώνα. Είναι γνωστά δύο έργα του: "Βίος του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος" και "Βίος και πολιτεία του αββά Συμεών του δια Χριστόν επονομασθέντος Σαλού" (το δεύτερο κυκλοφορεί σε πρόσφατες μεταφράσεις των Γ. Μπουδούρη, Π. Γιοχανατζή, εκδ. "Το περιβόλι της Παναγίας", 1984· 1992, και Κων. Μηνά, εκδ. "Εξάντας", 2001).

Τίτλοι:
Συγγραφέας