Γεωργία Κατσούδα
Ελλάδα


Η Γεωργία Κατσούδα είναι γλωσσολόγος, ερευνήτρια Α΄βαθμίδας του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών και συντάκτρια του "Ιστορικού Λεξικού" της Ακαδημίας Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας