Γεώργιος Καλοσγούρος
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Καλοσγούρος (1853-1902) ασχολήθηκε με τη μετάφραση έργων κυρίως της ιταλικής λογοτεχνίας.

Τίτλοι:
Μεταφραστής