Μανώλης Πατηνιώτης
Ελλάδα


Επίκουρος Καθηγητής Ιστορίας των Επιστημών και των Τεχνικών στους Νεότερους Χρόνους, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια