Ειρήνη Χιωτάκη - Πούλου
Ελλάδα


Η Ειρήνη Χιωτάκη - Πούλου είναι διδάκτορας Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακές σπουδές στο ίδιο πανεπιστήμιο και πτυχίο Κοινωνιολογίας. Ο τίτλος της διδακτορικής της διατριβής είναι "Κοινωνικό Φύλο και Δημόσιος/Πολιτικός Λόγος: Ανάλυση Λόγου σε Πρακτικά Κοινοβουλευτικών Συνεδριάσεων στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1980". Διδάσκει (ΠΔ 407/80) στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, όπως και στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, μαθήματα σχετικά με τις μεθόδους και τεχνικές της κοινωνιολογικής έρευνας, καθώς και μαθήματα σχετικά με την εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων της κοινωνιολογικής έρευνας και σε ζητήματα σχετικά με το φύλο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής