Xavier Barral i Altet


Ο Xavier Barral i Altet είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rennes II.

Τίτλοι:
Συγγραφέας