Διονύσης Σ. Γουβιάς
Ελλάδα


Ο Διονύσης Σ. Γουβιάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του "Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Ερευνών"(ΕΕΚΕ) του Τομέα "Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της Εκπαίδευσης και Σπουδών Φύλου"του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με ειδίκευση στην "Εκπαιδευτική Πολιτική" και την "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης". Έχει δεκαεπταετή διδακτική εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και συνολική εικοσαετή εκπαιδευτική εμπειρία.
Έχει άνω των 13 ετών διδακτική εμπειρία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, με χρήση και προηγμένων και μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), απασχολούμενος σε δύο (2) ΠΜΣ του ΤΕΠΑΕΣ: α) στο "Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας" (ακαδ. έτη 2003/04 - 2013/14), και Β) στο "Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης" (ακαδ. έτη 2014/15 - σήμερα).
Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζεται (κυρίως) σε θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ανισοτήτων στην Εκπαίδευση, καθώς και σε θέματα της Έμφυλης Διάστασης στην Εκπαίδευση. Έχει 2 δημοσιευμένα βιβλία και έχει επιμεληθεί την έκδοση άλλων 4. Έχει επιβλέψει μέχρι σήμερα δεκάδες διπλωματικές εργασίες σε μεταπτυχιακό επίπεδο και επιβλέπει την εκπόνηση 2διδακτορικών διατριβών, ενώ έχει συμμετάσχει και σε 7τριμελείς επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών.
Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), και είναι επιμορφωτής προγραμμάτων ευαισθητοποίησης σε θέμα Φύλου που εκπονούνοι οργανισμοί αυτοί.
Είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας & Ίσων Ευκαιριών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο "ΑΙΓΑΙΟ 50:50, Ισόρροπη Συμμετοχή", η οποία είναι η πρώτη θεσμοθετημένη ανάλογη επιτροπή σε ελληνικό ΑΕΙ (με απόφαση Πρύτανη από το Σεπτέμβριο του 2014).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής