Νικόλαος Σουλακέλλης
Ελλάδα


Ο Νικόλαος Σουλακέλλης είναι επίκουρος καθηγητής θεματικής χαρτογραφίας στο Τμήμα Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια