Γιώργος Στυλιαράς
Ελλάδα


Ο Γεώργιος Στυλιαράς κατάγεται από το Αγρίνιο. Είναι διπλωματούχος και διδάκτορας του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Εργάστηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού και ως λέκτορας στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας